וילה חד קומתית רעיונית

הדיירים: זוג חברים ללא ילדים.

מגרש: כ 400 מ"ר.

שטח עיצוב: כ 1500 מ"ר.

המבנה: מגרש עולה.

סגנון: מודרני.

מקום: ברקן.

היקף תכנון: תכנון אדריכלי.

מתכנן: אדר' פרימה ברק.