בית משפחת שוש

הדיירים: משפחה צעירה הכוללת זוג בשנות העשרים.

מגרש: כ 500 מ"ר, עולה.

שטח בניה: כ 300 מ"ר.

המבנה: בית פרטי, דו קומתי, חניה פתוחה, מרפסות שמש ומשרד.

סיגנון: מודרני.

מקום: ברקן – שומרון.

היקף תכנון: מבנה.

מתכנן: אדר' פרימה ברק.