בית משפחת מונסטירסקי

הדיירים: זוג הורים בשנות ה 40 עם בן יחיד בסדיר.

מגרש: כ 500 מ"ר, עולה.

שטח בניה: כ 180 מ"ר.

המבנה: בית פרטי, דו קומתי, חניה פתוחה, מרפסות שמש ומשרד.

סיגנון: מודרני.

מקום: ברקן – שומרון.

היקף תכנון: מבנה.

פרויקט ישן שבוטל לאחר קבלת היתר הבניה, נמכר (לאחר שנתיים) כמגרש עם תכניות וכ 5 שנים לאחר תכנון נבנה באדיקות מפתיעה לתכנון המקורי.

מתכנן: אדר' פרימה ברק.