בית משפחת אברהם

הדיירים: משפחה צעירה הכוללת זוג בשנות השלושים ושלושה ילדים.

מגרש: כ 500 מ"ר, עולה.

שטח בניה: כ 300 מ"ר.

המבנה: בית פרטי, מגרש יורד- קיצוני, קו ראשון לנוף, תלת קומתי, חניה פתוחה, מרפסות שמש וחצרות מדורגות.

סיגנון: מודרני.

מקום: אריאל- שומרון.

היקף תכנון: מלא.

מתכנן: אדר' פרימה ברק.