בית משפחת וקנין – בניה תעשייתית

הדיירים: משפחה צעירה הכוללת זוג הורים בשנות העשרים.

מגרש: כ 1000 מ"ר.

שטח בניה: כ 150 מ"ר.

המבנה: בית פרטי, חד קומתי, חניה פתוחה. מבנה מפאנלים מבודדים.

סיגנון: מודרני פשוט.

מקום: אשלים – נגב.

היקף תכנון: מבנה.

מתכנן: אדר' פרימה ברק.