בית משפחת זערור- יח"ד אחת במבנה דו משפחתי

מגרש: כ 400 מ"ר, עולה.

שטח בניה: כ 200 מ"ר.

המבנה: בית דו משפחתי, יח"ד דיור מזרחית, מגרש יורד- קיצוני, קו ראשון לנוף, תלת קומתי, חניה פתוחה, מרפסות שמש וחצרות מדורגות.

סיגנון: מודרני.

מקום: עץ אפרים- שומרון.

היקף תכנון: מלא.

מתכנן: אדר' פרימה ברק.