בית משפחת רימון- בית פרטי

מגרש: כ 500 מ"ר, עולה.

שטח בניה: כ 200 מ"ר.

המבנה: בית פרטי, מגרש יורד, קו ראשון לנוף, דו קומתי, חניה פתוחה, מרפסות שמש וחצר היקפית.

סיגנון: מודרני.

מקום: עלי זהב- שומרון.

היקף תכנון: מלא.

מתכנן: אדר' פרימה ברק.