דו משפחתי – מגרש במדרון

מגרש: כ 700מ"ר, יורד.

שטח בניה: כ 400 מ"ר.

המבנה: בית דו משפחתי, מגרש יורד קיצוני, חצרות מדורגים וחניה על הגג.

סיגנון: מודרני.

מקום: אריאל- שומרון.

היקף תכנון: מלא.

מתכנן: אדר' פרימה ברק.