החיים הטובים

ראיון בערוץ החיים הטובים – "אדריכלי הדור הבא"