מוסא – בית טבע

חנות לממכר מוצרי מזוןטבעיים, אורגנים ותוספי תזונה.

שטח עיצוב: כ 100 מ"ר.

המבנה: טורי, צמוד קרקע (4 חנויות בכל מבנה).

מקום: אריאל – שומרון.

היקף תכנון: כל החנות.

מתכנן: פנים- אדר' פרימה ברק.