טרה, נועם

המבנים: מבנה משרדים וחלקים ממחלבה ראשית.

שטח בניה: כ 5000 מ"ר.

מקום: א.ת נ.ע.מ (ליד שדרות).
היקף תכנון: תאום מערכות.

לקוח: ברן הנדסה ופרוייקטים (1983) בע"מ.

מתכנן: מדנס אדריכלים.

תאום מערכות: אדר' פרימה ברק.