למרחב 41 , רמת השרון

המבנה: בנין דו קומתי+מרתף וחניה תת קרקעית.

           חמש דירות בפריסה- קרקע X 3 קומה א X 2. לדירות הקרקע מפלס מרתף ויציאה

           לחצרות פרטיות (בכל מפלס). דירות הגג גדולות יותר ובעלות מרפסות גדולות.

           הצמדות ושטחים משותפים לכל יח' הדיור- חניון תת קרקעי, מעלית ומחסן בקומת

           המרתף.

מגרש: 1000 מ"ר.

שטח בניה: כ 1700 מ"ר.

סיגנון: מודרני.

מקום: רמת השרון – השרון.
היקף תכנון:
מבנה+ פנים (חלקי).

לקוח: יסודות ח.פ בע"מ

מתכנן: אדר' פרימה ברק ורומנו רמי.