מגדל NAM, ת"א

המבנים: מגדל מגורים.

מקום: מתחם פארק צמרת, ת"א.
היקף תכנון: חלופות לחלוקת יח' דיור.

מתכנן: פייגין אדריכלים בע"מ.

עיצוב פנים : אדר' פרימה ברק.