הרחבה למוזיאון ת"א – תחרות

תחרות סטודנטים – הרחבת מוזיאון ת"א.

העבודה נעשתה בשיתוף עם אדר' זינגר ענת.