מפעלי התפלה חדרה

המבנה: מבני התפלה X4 ומבנה חשמל.

שטח בניה: כ 9000 מ"ר.

מקום: שפך נחל חדרה.
היקף תכנון:
תאום מערכות וחזיתות.

לקוח: בינוי ושיכון בע"מ.

מתכנן: א.ב מתכננים

תאום מערכות: אדר' פרימה ברק.