משפחת אביגדור

הדיירים: זוג הורים בשנות העשרים לחייהם ופעוט.

מגרש: כ 1000 מ"ר.

שטח עיצוב: כ 60 מ"ר.

המבנה: בית פרטי, דו קומתי.

סיגנון: מודרני.

מקום: ברקן – שומרון.

היקף תכנון: יח' דיור – סגירת מרפסת.

מתכנן: אדר' פרימה ברק.