משפחת בוני

הדיירים: זוג הורים בשנות השלושים לחייהם ושלושת ילדיהם.

מגרש: כ 1000 מ"ר.

שטח עיצוב: כ 200 מ"ר.

המבנה: בנין בוטיק, חמש יח' דיור(שתוכנן על ידי) – דירת קרקע + מרתף, ח.אנגלית .

סיגנון: מודרני אוריאנטלי.

מקום: רמת השרון – השרון.

היקף תכנון: מלא – קרקע+מרתף.

מתכנן: פנים- אדר' פרימה ברק.