דירת האדר'

הדיירים: זוג הורים בשנות השלושים לחייהם ושלושה מלאכים.

מגרש: כ 400 מ"ר.

שטח עיצוב: כ 100 מ"ר.

המבנה: בנין בעל ארבע קומות – דירה צמודת קרקע.

סיגנון: מודרני.

מקום: אריאל.

היקף תכנון: פנים+חוץ .

מתכנן: אדר' פרימה ברק.