משפחת מקמל

הדיירים: זוג הורים בשנות החמישים לחייהם. שלושת ילדיהם גרים מחוץ לבית ובעלי משפחות צעירות.

מגרש: כ 300 מ"ר.

שטח עיצוב: כ 80 מ"ר.

המבנה: טורי, צמוד קרקע (4 יח' בכל מגרש), דו קומתי פינתי.

סיגנון: כפרי, קוים נקיים, שימוש בצבעים וחומרים חמים.

מקום: אריאל – שומרון.

היקף תכנון: קומת קרקע.

מתכנן: פנים- אדר' פרימה ברק.

             נוף- אלתר נגה.