משפחת פרימה

הדיירים: זוג הורים בשנות החמישים לחייהם ובן הזקונים.

מגרש: כ 500 מ"ר.

שטח עיצוב: כ 100 מ"ר.

המבנה: דו משפחתי במפלסים.

סיגנון: כפרי חם.

מקום: אריאל- שומרון.

היקף תכנון: מפלס קרקע ו א'.

מתכנן: אדר' פרימה ברק.