פנים לשיווק דירות. למרחב 41 רמת השרון

הדיירים: רוכשים פוטנציאלים.

מגרש: כ 1000 מ"ר.

שטח עיצוב: כ 400 מ"ר.

המבנה: בנין בוטיק, חמש יח' דיור(שתוכנן על ידי) – דירת קרקע + דירת גג .

סיגנון: מודרני.

מקום: רמת השרון – השרון.

היקף תכנון: תכנון פנים לדירת קרקע וגג

מתכנן: פנים- אדר' פרימה ברק ורמי רומנו.